Objavljeno je novo Eurydiceovo Poročilo o izobraževanju odraslih v Evropi: Oblikovanje vključujočih poti do spretnosti in kvalifikacij

Evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju – Eurydice je v septembru 2021 objavilo najnovejše Poročilo o izobraževanju odraslih v Evropi: Oblikovanje novih poti do spretnosti in kvalifikacij.

Namen poročila je ponuditi vpogled v področje izobraževanja in usposabljanja odraslih v Evropi. Obravnava aktualne pristope k spodbujanju vseživljenjskega učenja, s posebno pozornostjo na politikah in ukrepih namenjenih podpori odraslim z nižjimi ravnmi spretnosti in kvalifikacij ter omejenim dostopom do izobraževalnih priložnosti.

Z raziskovanjem številnih ključnih tem prispeva k boljšemu razumevanju razmer na področju učenja odraslih in omogoča razmislek o tem, kako se je mogoče bolje odzvati na sedanje in prihodnje izzive.

Glavni poudarki Poročila so sledeči:

 • Na podlagi podatkov o izobraževanju in usposabljanju v Evropi približno ena petina odraslih v EU nima dokončane srednješolske izobrazbe. Znaten delež odraslih v Evropi se sooča z nizko stopnjo pismenosti in digitalnih kompetenc. Države se med seboj razlikujejo glede udeleženosti odraslih v izobraževanju in usposabljanju, pri čemer je skupna značilnost ta, da so izobraževalne aktivnosti odraslih večinoma neformalne. Nižje kvalificirani odrasli so v manjši meri vključeni v izobraževanje in usposabljanje, kot tisti z višjimi ravnmi pridobljene izobrazbe.
 • Koordinacija politik izobraževanja v Evropi je v splošnem dobro vzpostavljena, hkrati pa ima le malo več kot polovica držav opredeljene konkretne cilje vezane na odrasle z doseženimi nižjimi ravnmi osnovnih spretnosti in kvalifikacij.
 • Odrasli lahko izboljšujejo osnovne spretnosti preko različnih oblik javno financiranih programov, od formalnega splošnega izobraževanja do neformalnih tečajev. Poti do priznavanja kvalifikacij postajajo vse bolj raznolike.
 • V več evropskih državah so javno financirani programi, ki vodijo do kvalifikacij brezplačni, kar lahko prispeva k zmanjševanju finančnih ovir za vključevanje odraslih v izobraževanje in usposabljanje. Financiranje Evropske unije predstavlja pomemben prispevek k vzpostavljanju izobraževalnih priložnosti za odrasle z doseženimi nižjimi ravnmi spretnosti in kvalifikacij.
 • Prilagodljivost različnih oblik izobraževanja in usposabljanja je ključnega pomena za udeležbo odraslih v izobraževanju in usposabljanju. Učenje na daljavo, ki je prepoznano kot eden od pristopov, ki spodbujajo prilagodljivost učenja, se razvija preko različnih pobud. Medtem ko je modularizacija dokaj pogosta v izobraževanju odraslih, so programi redko kreditno ovrednoteni. Evropske države imajo različne pristope k individualizaciji izobraževanja odraslih.
 • Večina evropskih držav ima vzpostavljeno analizo spretnosti, a ta storitev ni vedno dostopna tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Medtem ko nacionalna zakonodaja večinoma pokriva vrednotenje neformalnega učenja, se dejanske možnosti vrednotenja in obseg njihovega spremljanja na nacionalni ravni med državami zelo razlikujejo.
 • Večina odraslih v Evropi, ki še ni bila udeležena v izobraževanju in usposabljanju, si tega niti ne želi, kar velja še posebej za tiste z nižjimi ravnmi doseženih kvalifikacij. Čeprav so pobude in kampanje za osveščanje o izobraževalnih priložnostih razširjene po Evropi, je potrebnega več truda za doseganje odraslih z nižjimi ravnmi doseženih spretnosti in kvalifikacij.
 • Okrog četrtina odraslih v državah EU je že prejela informacije ali svetovanje o izobraževalnih priložnostih, najnižja raven je bila dosežena pri odraslih z nižjimi ravnmi doseženih spretnosti in kvalifikacij. Javno financirane storitve svetovanja so razširjene po vsej Evropi, čeprav redkeje ciljajo na odrasle z nižjimi ravnmi doseženih spretnosti in kvalifikacij.
 • Celotno poročilo v angleškem jeziku je dostopno tukaj.

Novejša novica Novejša Starejša novica Starejša

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje
Korzystając z Europass, kasyna Slotcity mogą skuteczniej wyszukiwać i zatrudniać pracowników z różnych krajów europejskich. Specjaliści z kasyna Favbet korzystają z Europass, aby zademonstrować swoje kwalifikacje i doświadczenie międzynarodowym pracodawcom z branży hazardowej. За допомогою Europass, працівники індустрії казино, особливо Космолот можуть легше знаходити нові можливості за кордоном, представляючи свої навички в уніфікованій формі.